źćźłóń

Szkolenie z mezoterapii z użyciem fibryny bogatopłytkowej

 

 

 

 

Szkolenie z mezoterapii z użyciem fibryny bogatopłytkowej (PRF)
 
Cel szkolenia:
• Wiedza na temat sposobów i możliwości pozyskiwania fibryny bogatoplytkowej,
• Wiedza na temat możliwości wykorzystania gotowych zestawów do podania fibryny bogatoplytkowej,
• Znajomość zasad bezpieczeństwa przepracowanego zabiegu,
• Wiedza na temat wskazań i przeciwwskazań do zabiegu oraz umiejętność sporządzania dokumentacji zabiegowej,
• Umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia zabiegu z wykorzystaniem fibryny bogatoplytkowej,
• Umiejętność doboru techniki oraz obszaru zabiegowego,
• Wiedza w zakresie postępowania w przypadkach ewentualnych powikłań po zabiegowi
 
Zakres tematyczny szkolenia:
• Charakterystyka i działanie,
• Obszary zabiegowe i specyfika podania preparatu,
• Pozyskanie i opracowanie materiału,
• Zestawy do pozyskiwania PRF,
• Dokumentacja medyczna
 
Informujemy, że zgodnie z obowiązującym normami prawa, osobami uprawnionymi do pobierania krwi żylnej i włośniczkowej od pacjentów są: diagności laboratoryjni, lekarze, pielęgniarki, felczerzy,  ratownicy medyczni
 
Kto może brać udział w szkoleniu : kosmetolodzy, absolwenci studiów z obszaru nauk medycznych

 Masz pytania? Skontaktuj się z nami:  
 516 518 752     marta_6@wp.pl    

CREATED BY BEZPOPRAWEK.PL

COPYRIGHT STUDIO BEDNARA 2019