źćźłóń

 Masz pytania? Skontaktuj się z nami:  
 516 518 752     marta_6@wp.pl    

§1 Zapisy ogólne

 

 1. Wszelkie usługi świadczone przez gabinet STUDIO BEDNARA są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu.

 2. Skorzystanie z usługi wykonanej w STUDIO BEDNARA oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 3. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu STUDIO BEDNARA za przeprowadzony zabieg.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

 5. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

 

§2 Umawianie wizyt

 

 1. Klienci / kursanci  mają możliwość zarezerwowania usługi bezpośrednio w recepcji salonu w godz: pn. – pt. 10.00 - 18.00, telefonicznie na nr: 516 518 752 lub przez stronę na Facebooku ta Instagram. Tylko w tych godzinach odbieramy telefon oraz odpisujemy na wszelkie wiadomości.

 2. W razie nieodebrania telefonu przeznaczonego do rezerwacji usługi, personel salonu dokłada wszelkich starań aby oddzwonić do Klientów w najkrótszym możliwym czasie.

 3. Do ostatecznej rezerwacji terminu zabiegu / szkolenia wymagana jest wpłata zadatku ustalona przez Studio. W przypadku braku wpłaty zadatku we wskazanym terminie 3 dni wstępna rezerwacja zostaje anulowana. Zadatek można wpłacić bezpośrednio na recepcji w salonie przy ul. Zemborzycka 26 w Lublinie lub przelewem na numer rachunku: 67 1940 1076 3210 2765 0000 0000 (dane do przelewu: Studio Bednara) podając w tytule imię i nazwisko oraz datę zabiegu/ szkolenia. Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przesłać w wiadomości na stronę fanpage (Facebook: Studio Bednara; Instagram: Studio_bednara_marta).
  Zadatek zostaje zatrzymany i nie podlega zwrotowi w przypadku dokonania przez Klienta / kursanta rezerwacji zabiegu/ szkolenia  i:
  -Niepoinformowania o istniejących przeciwwskazaniach do jego wykonania (rezygnacja ze strony wykonującego zabieg)
  -Niepoinformowania o posiadanym makijażu permanentnym, wykonanego nie w naszym studio  (rezygnacja ze strony wykonującego zabieg).
  -Niestawienie się na zabieg.
  -Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usługi lub przeciwwskazania nie zgłoszonego podczas rezerwacji wstępnej oraz rezygnacji ze szkolenia wcześniej ustalonego
  -Za zgodą Właściciela Studia istnieje możliwość zmiany jeden raz terminu zabiegu minimum tydzień przed planowaną wizytą lub 4 tygodnie przed planowanym szkoleniem 
  -Po wpłacie zadatku prosimy o przesłanie potwierdzenia na profilu Studia Bednara na Facebook-u lub Instagramie.
  prosimy w tytule wpłaty o podanie rodzaju i terminie usługi oraz danych personalnych z rezerwacji wstępnej/ informacji o danych do faktury 

 

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa wykonania zabiegu wykonujący makijaż ma prawo odmówić jego wykonania z prawem zatrzymania zadatku

Istnieje możliwość zmiany przez wykonującego zabieg ustalonego terminu w porozumieniu z Klientem- dogodnego dla obydwu stron.

 

 1.  Czasowe zmiany w godzinach rezerwacji mogą wynikać z urlopów lub niedyspozycji pracowników studio. Wówczas Klienci proszeni są o pozostawienie informacji na stronach fanpage, przesłanie wiadomości sms lub ponowny telefon w innym czasie.
 2. Kilka dni przed umówiona wizyta w salonie, recepcja przypomina o terminie za pomocą wiadomości sms w której wymienia przeciwwskazania do zabiegu lub telefonicznie, w przypadku braku kontaktu ze strony Studio prosimy o kontakt celem potwierdzenia wizyty .
 3.  Klient ma obowiązek stawić się punktualnie na umówioną wizytę.
 4.  Spóźnienie powyżej 30 min będzie skutkowało anulowaniem zabiegu lub wykonaniem go w najszybszy możliwy sposób.
 5.  O opóźnieniu pracownika (które najczęściej wynika ze spóźnień poprzednich Klientów) powyżej 15 min. Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość sms lub kontakt telefoniczny . W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu, lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego Klienta, zabieg będzie wykonany w pełni, bez skracania etapów zabiegowych.
 6.  W razie rezygnacji z zarezerwowanej usługi Klient zobowiązany jest do wcześniejszego – min. 5 dniowego poinformowania o tym gabinet.
 7. Klient, który nie odwoła rezerwacji w terminie i nie stawi się na umówiony zabieg musi się liczyć z odmową kolejnych rezerwacji terminów zabiegów a zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).
 9. Na umówioną wizytę prosimy nie zabierać ze sobą dzieci lub osób towarzyszących. Aby poprawnie i ze wszelką starannością wykonać usługę potrzebujemy skupienia. Gabinet to miejsce pracy, gdzie unoszą się opary środków do dezynfekcji które mają niekorzystny wpływ na zdrowie dzieci. Gabinet to także miejsce relaksu dla Ciebie i innych Klientów i należy to uszanować

 

§3 Zasady wykonywania zabiegów kosmetycznych

 

 1. W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego Klient ma zapewnioną wyłączność uwagi osoby wykonującej zabieg.

 2. Usługi są przeprowadzane są z należytą starannością z wykorzystaniem niezbędnych urządzeń, narzędzi, kosmetyków, według wiedzy i umiejętności pracowników, którzy są przygotowani do wykonywania zabiegów technicznie i merytorycznie.

 3. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu.

 1. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.

 2. Klienci zobowiązani są do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

 3. W trosce o zdrowie pracowników oraz innych klientów na zabieg należy stawić się w pełni zdrowym. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.

 4. W przypadku zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanki, zabiegów z użyciem kwasów chemicznych klient zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami oraz wydania pisemnej zgody na wykonanie zabiegu.

 5. W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia-Państwowy Zakład Higieny. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji. Blaty i fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry.

 

§4 Ceny i rabaty

 

 1. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie, na stronie internetowej salonu https://studiobednara.pl/ oraz na stronie salonu na Facebook.

 2. Podane ceny nie podlegają negocjacji.

 3. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi i/lub produkty.

 4. W salonie udostępnia się dwa sposoby płatności: gotówką lub kartą płatniczą.

 5. Gabinet STUDIO BEDNARA zastrzega sobie możliwość zmiany cen, o czym informuje klientów poprzez stronę internetową, strony fanpage  lub bezpośrednio w recepcji salonu.

 6. W gabinecie prowadzone są cyklicznie usługi promocyjne podawane do wiadomości poprzez konto na Facebooku, sms oraz osobiście. Promocje obowiązują w czasie podanym w przygotowanych ofertach.

 7. W przypadku wykupienia większej ilości zabiegów (seria bądź wykonanych na raz)  klient otrzyma indywidualnie przyznany rabat.

 

§4 Vouchery

 

 1. Vouchery podarunkowe sprzedawane są w formie eleganckiego Vouchera zapakowanego w kopertę.

 2. Vouchery dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg lub dowolnie określoną kwotę

 3. Voucher można nabyć w salonie STUDIO BEDNARA Marta Bednara ul. Zemborzycka 26,  Lublin 20-450.

 4. Voucher upoważnia do skorzystania z usług w salonie STUDIO BEDNARA zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera.

 5. Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na Voucherze) – w tym okresie należy w pełni wykorzystać wykupione zabiegi.

 6. Po upływie terminu ważności Vouchera, ich w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.

 7. Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.

 8. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod nr tel. 516 518 752 lub osobiście w recepcji gabinetu STUDIO BEDNARA. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umówiony zabieg będzie Voucher podarunkowy.

 9. W razie braku skutecznego anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 2 dni przed umówioną wizytą i nie stawienie się na zarezerwowany termin Voucher uznany zostaje za zrealizowany.

 10. Dopuszcza się możliwość przedłużenia ważności Vouchera w cenie 50 zł na okres 3 miesięcy.

 11. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

 12. Płacąc Voucherem za usługi o niższej wartości niż wartość Vouchera, Salon nie udziela zwrotu różnicy.

 13. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż jego wartość.

 14. Płatności Voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami.

 15. Voucher imienny może być przeniesiony na inną osobę.

 16. Zaproszenie na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Salonu.

 17. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera podarunkowego, Salon nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

 

§5 Kartoteki klienta

 

 1. Każdy Klient w trakcie wizyty na usłudze w gabinecie STUDIO BEDNARA proszony jest o wypełnienie formularzu przed zabiegowego, w którym wyraża zgodę na wykonanie zabiegu oraz podpisuje informacje RODO. Podawane dane to: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego.Dane są przechowywane w systemie recepcyjnym i są nikomu nie udostępniane.

 2. Klient może odmówić w podaniu swoich danych, wówczas nie ma możliwości skorzystania z usług salonu STUDIO BEDNARA.

 

§6 Reklamacje

 

 1. Gabinet STUDIO BEDNARA gwarantuje wykonanie usług z oferty na najwyższym możliwym poziomie.

 2. Wadliwie wykonanej usługi klient może zgłosić reklamację, która zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni i zostaną zaproponowane rozwiązania które, jeśli wina za wadę leży po stronie salonu usatysfakcjonują Klienta.

 3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy: Marta_6@wp.pl

 4. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru).

 5. Sytuacje, kiedy gabinet nie ponosi odpowiedzialności: 1. Brak efektów zabiegowych jeśli Klient nie przeszedł nieprzerwanej serii zabiegów, która została zaproponowana w zależności od zabiegu lub stosowanego urządzenia lub nie zastosował się do zaleceń pozabiegowych. 2. Uszczerbek na zdrowiu po zabiegu wynikłe z zatajenia schorzenia lub leków przyjmowanych przez Klienta 3. Niepożądane komplikacje pozabiegowe wynikające z niestosowania się do zaleceń pozabiegowych przekazanych przez personel, przede wszystkim nie korzystanie ze słońca po zabiegach złuszczania i mezoterapii oraz stosowanie preparatów z filtrami UV, brak odpowiedniej higieny po zabiegach mezoterapii, złuszczania kwasami.

 6. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób prawidłowy i z najwyższą starannością.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 2. Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.

 3. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salonu STUDIO BEDNARA.

 4. Salon STUDIO BEDNARA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Regulamin modelek

 

Osoba poddająca się zabiegowi podczas szkolenia przez kursantkę zwana dalej Modelka.

 1. Przed zapisaniem się na zabieg Modelka jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przesłanie zdjęcia twarzy oraz okolicy zabiegowej na strony fanpage (Facebook: Studio Bednara; Instagram: studio_bednara_marta).

 2. Modelka powinna być świadoma, że makijaż permanentny jest wykonywany przez osobę  ucząca się (kursanta) i może mieć niedoskonałości.

 3. Rezerwacja terminu odbywa się przez strony fanpage (Facebook: Studio Bednara; Instagram: studio_bednara_marta) lub droga telefoniczna: 516-518-752 lub bezpośrednio w naszym studio przy ul.Zemborzycka 26, Lublin 20-450.

 4. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku całości kwoty  na konto firmowe: Credit Agricole 67194010763210276500000000 Z dopiskiem terminu ( prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na strony fanpage  Facebook: Studio Bednara; Instagram: studio_bednara_marta) oraz numer telefonu do kontaktu.

 5. Studio potwierdza wizytę kilka dni przed zabiegiem. Niepotwierdzenie wizyty lub brak kontaktu z Modelka traktuje się jako odwołanie zabiegu (zadatek zostaje zatrzymany i nie podlega zwrotowi).

 6. Przed wykonaniem zabiegu Modelka wyraża zgodę na wykonanie makijażu permanentnego.

 7. Makijaż permanentny może być wykonany tylko gdy nie ma żadnych zdrowotnych przeciwskazan.

 8. Modelka jest zobowiązana do zapoznania z przeciwwskazaniami na stronie: https://studiobednara.pl

 9. Studio zastrzega sobie prawo do nie wykonania zabiegu w przypadku: przeciwwskazania nie zgłoszonego wcześniej, obecności pozostałości poprzedniego makijażu permanentnego nie zgłoszonego wcześniej, choroby wykluczającej zabieg, wygórowanych lub niemożliwych oczekiwań klienta.

 10. Podczas szkolenia makijaż permanentny jest wykonywany TYLKO od podstaw, czyli Modelka nie może mieć makijażu permanentnego na wybranej do zabiegu okolicy.

 11. Spóźnienie Modelki więcej niż na 30 min traktuje się jako odwołanie wizyty (zadatek zostaje zatrzymany i nie podlega zwrotowi).

 12. Modelka na szkolenie przychodzi bez osób towarzyszących oraz jest dyspozycyjna.

 13. W przypadku opóźnienia z powodu szkolenia, Studio zastrzega sobie prawo przełożenia terminu spotkania, informując o tym Modelkę.

 14. Przed zabiegiem Modelka ma prawo wyrazić swoje oczekiwania od efektu finalnego.

 15. Podczas zabiegu Modelka decyduje o kształcie, kolorze, ale ostateczna decyzje podejmuje szkoleniowiec.

 16. W trakcie każdego zabiegu  Modelka zostaje poinformowana o zasadach pielęgnacji skóry po zabiegu.

 17. Ustalona godzina może ulec zmianie w dniu szkolenia.

 18. Przewidywany czas wykonania zabiegu  nie jest możliwy do określenia.

 19. Studio zastrzega sobie prawo  do odwołania wizyty bez podania przyczyny.

 20. Na korektę Modelka umawia się bezpośrednio po zabiegu na recepcji w Studio.

 21. Na korektę Studio umawia w możliwych dostępnych terminach z zachowaniem bezpiecznego czasu do pewnego wygojenia i ułożenia się pigmentu w skórze (4-5 tygodni).

 22. Korektę wykonuje szkoleniowiec Marta Bednara.

 23. Korekta jest dodatkowo płatna.

 24. Koszt korekty ustala szkoleniowiec.

 25. Zabieg korekty może wymagać  więcej niż 1 wizyty. Każda wizyta jest płatna wg kosztów nakładu pracy oraz produktów. Koszt ustaliła szkoleniowiec.

 26. Efekt końcowy zabiegu makijażu permanentnego można ocenić po całkowitym ułożeniu pigmentu w skórze oraz korekcie.

 27. Zadatek przepada w przypadku nie stawienia się na zabieg, rezygnacji z zabiegu oraz przeciwwskazania nie zgłoszonego podczas rezerwacji terminu.

 28. Nie ma możliwości zmiany terminu.

 

 

Monitoring

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla monitoringu

 

1. Administratorem systemu monitoringu jest Marta Bednara Studio Bednara z siedzibą przy ul. Zemborzycka 26, 20-450  Lublin , zwany dalej Administratorem.

 

2. Dane kontaktowe nr tel. 516-518-752 e-mail: Marta_6@wp.pl

3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia na terenie salonu Studio Bednara znajdującego się przy ulicy Zemborzycka 26 w Lublinie.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

 

4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin Gabinetu Studio Bednara

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin dla modelek

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Gabinetu Studio Bednara

Regulaminy obowiązujące w Naszym Studio

COPYRIGHT STUDIO BEDNARA 2020

CREATED BY BEZPOPRAWEK.PL